Pesem

/Pesem
Pesem 2019-01-27T17:35:36+00:00

G ostilna pri Magdi je krajanom poznana,
O džejat se dobro že od davna tu je navada,
S lastne jedi iz kuhinje dobre na mizah dišijo,
T u lačni si hitro lakoto vsako lahko potešijo,
I zvrstne jedi znajo kuharji gostom ponudit,
L e kdo se tu ne bi kot dobrodošel hotel pomudit,
N a hrane dobrote pa Merančana kaplja sledi,
A ngelsko dobra telo in duha nadvse okrepi.

I skati ni treba nikomur več drugega kraja,
N ajmlajšim, odraslim tu je odlična postaja.

P izze izvrstne in mnogotere za staro in mlado,
I zbira nadevov bogatih za slastno naslado,
Z jurčki, pelati, šunko in sirom topljivim,
Z a male, velike, slastem v družinah še zanimivim,
E nkratno se z njimi vsakdo dobro nasiti,
R adost potem je še dobroto odlično zaliti,
I n med mnoštvom pijač ni težko pravo odkriti,
J e sokov vseh mogočih na voljo obilo,
A v vročem poletju prija hladno pač pivo.

P rijaznost do gostov je hišna odlika,
R ajske podobe na vrtu gostinskem je slika,
I ščočih dobrot, ko žeja in glad se primika.

M noge dobrote se pri »Magdi« dobijo,
A ko le k njim noge korak oddrobijo,
G ostoljubnost osebja smehljaje izvabi,
D obrot tu prejetih nihče ne pozabi,
I n prilika prva nazaj naj gosta privabi!

                                                                                Franjo Šauperl